Line Vanggaard Pedersen

Line Vanggaard Pedersen

  • Bor i Jerslev, nær Brønderslev
  • 26 år
  • Faglært Landmand i 2008
  • Medlem af Brønderslev Byråd
  • Medlem af Børne & Ungdomsudvalget

Dansk landbrug er i top blandt verdens bedste! Landbruget er dog ved at blive kvalt i overimplementering af EU-direktiver. Vi skal ned på samme niveau som andre landes implementering af miljølovgivning.

Vi skal skabe rammerne så landmændene kan udvikle, i stedet for afvikle. Det er vigtigt vi giver landmændene lov til at være det de er – nemlig landmænd!

Det er vigtigt at vi kan føle os trygge i vores hjem – for det er vores allerhelligste. Det er her, vi kan søge ly fra de daglige udfordringer og det er samtidigt familiens samlingssted. Derfor tolerere vi ikke nogen form for krænkelse af vores hjem!

Danmark er det land i EU med 2. flest indbrud. Vi skal ikke være noget ta’ selv bord for kriminelle. Derfor kæmper jeg for: hårdere straffe, afsoning i eget hjemland, og stort set ingen ventetid på afsoning.

Vi har et traditionsrigt forsvar. Igennem hele danmarkshistorien har det danske forsvar spillet en kæmpe rolle. Forsvaret har ikke fået færre opgaver, for jeg tror og ved, at de kommer til at spille en kæmpe rolle i bekæmpelsen af terror. Det er en opgave som politiet her i Danmark vil få svært ved at tackle alene.

Forsvaret skal være klar og ikke mindst udrustet til at drage ud i verden og deltage i bekæmpelsen af terror gennem fredsbevarende operationer. Derfor ønsker jeg at tilføje flere midler til forsvaret.

Folkeskolen er grundstenen til en god uddannelse. Derfor er det vigtigt, at den ligger helt i top så eleverne får den viden der skal til, for at kunne være til gavn i samfundet. Skolen er til læring - Fritiden er til leg, interesser og lektier. Derfor ønsker jeg at gøre lektiecafeerne frivillige.

Det er vigtigt at vi får uddannet nogle dygtige studerende, som kan bidrage til Danmarks fremtidige udvikling. Jeg støtter derfor op om at hæve niveauet i danske uddannelser.

Det danske sundhedssystem er blandt verdens bedste, og derfor skal vi sikre at kvaliteten af vores behandlinger, bliver et forbillede for andre lande. Derfor er det vigtigt at vi fortsat forsker i nye og bedre behandlingsmetoder.

Jeg mener ikke, at brugerbetaling for lægebesøg er en reel løsning, da det vil blive overbebyrdet af bureaukrati. Derimod går jeg ind for bødestraf ved udeblivelse uden rettidigt afbud. Det er et stort problem hos mange lægepraksis at folk udebliver. Derfor skal vi sørge for hele tiden at øge kvaliteten, uden at drukne det hele i bureaukratiets høje bølger.

Det er vigtigt at vi passer på vores danske værdier. Vi har et land fyldt med kultur og historie, som vi skal sikre og bevare i fremtiden. Den kultur har været med til at forme vores unikke samfund gennem tiden, og vi skal aldrig glemme vores fælles nationale arv.

Kulturen fortæller vores historie, og er rygraden i vores samfund. Det er derfor vigtigt at alle folkeskoleelever skal have dansk kulturundervisning.

Jeg stiller op til folketinget, fordi jeg syntes der er blevet for langt fra Nordjylland til Christiansborg. Jeg føler gang på gang at vi hverken bliver set eller hørt - det hverken vil eller kan jeg acceptere.

I mit byrådsarbejde oplever vi tit at de lovændringer der kommer via reformer, overhovedet ikke har relevans for vores regionale udfordringer, derfor mener jeg det er på tide at Nordjylland får en stemme der tør tage bladet fra munden.

Jeg er hverken uddannet i statskundskab eller professor i samfundsvidenskab, ja end ikke en studentereksamen har jeg taget. Jeg er politiker fordi jeg brænder for det!